PROJECT

De Verhalentafel is een bijzonder vormgegeven meubel dat plaats biedt aan drie tot zes hoogbejaarde gebruikers. De tafel heeft een vaste plek in de gemeenschappelijke ruimte van verzorgingshuis het Twiskehuis in Amsterdam-Noord. Men kan er op ingebouwde schermen historisch audiovisueel materiaal oproepen, van Wim Sonneveld tot de begrafenis van Wilhelmina. Het gezamenlijk ervaren van de oude beelden, geluiden en verhalen stimuleert de bewoners om hun eigen herinneringen en verhalen met elkaar te delen. Vervolgens kunnen de bewoners indien gewenst hun eigen commentaar en verhalen toevoegen aan en terughoren via de Verhalentafel. De 'Verhalentafel' kan zo na verloop van tijd uitgroeien tot een databank van (levens)verhalen. De Verhalentafel is een coproductie van Waag Society en Hans Muller in nauwe samenwerking met Michaël van Eeden. Het ontwikkelteam bestaat namens Waag Society uit Janine Huizenga, Tom Demeyer en Aske Hopman.

De Verhalentafel is zelfstandig te bedienen door de bewoners en is daarvoor voorzien van een speciale interface naar de beschikbare media en functionaliteit. ICT heeft de potentie om mensen uit hun isolement te halen en deel te laten nemen aan het maatschappelijke proces, maar specifieke doelgroepen, zoals in dit geval ouderen van gemiddeld 85 jaar, hebben moeite met complexe multimedia oplossingen en hebben er om die reden ook weinig profijt van. In de onderzoeksgroep Interfacing Access ondervraagt Waag Society de interfacetechnologie en de interactiemodellen tussen mens en machine.

In het project Verhalentafel onderzoekt Waag Society aan welke voorwaarden een interface moet voldoen om een hoogwaardige, interactieve ervaringsomgeving te ontwikkelen voor ouderen die in een tehuis verblijven. Daarbij staat centraal dat zij zelf ook producent van media, van betekenis kunnen zijn en niet uitsluitend navigeren door bestaande content. Het is de opgave om een interface te ontwerpen die ouderen niet dwingt een volledig nieuwe vaardigheid aan te leren (waarbij typen nog het eenvoudigste voorbeeld is) maar een die aansluit op hun vaardigheden. Er is een tactiele interface nodig die intuļtief te bedienen is. Het ontwerpproces heeft geresulteerd in een interface waarbinnen alle interactie tot stand komt door het bedienen van slechts twee 'intelligente' knoppen die binnen de context van de handeling hun functie krijgen. Onderzocht is daarbij wat de eenvoudigst mogelijke handelingen zijn. De werkwijze die Waag Society hierbij hanteert is die van 'gebruikers als medeontwerpers' en rapid prototyping, het op basis van testen met de beoogde gebruikers in kleine stappen veelvuldig aanpassen van een prototype.

De Verhalentafel komt mede tot stand dankzij steun van Senter Technologie & Samenleving, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stadsdeel Amsterdam Noord en Waag Society.

Contactpersoon:

- English translation available -