OVER DE VERHALENTAFEL


Op deze website is het ontwerpproces van de Verhalentafel vastgelegd. Voor gebruik in de pers is een aantal geselecteerde foto's opgenomen. Overname of gebruik van andere dan deze foto's ter publicatie, online of in print, is zonder toestemming niet toegestaan.

Meer projectinformatie vindt u ook op www.waag.org en op www.verhalentafel.nl.

On this website the design process of the Storytelling Table has been recorded. For use in publications there is a section with a number of especially selected photos. Copying or using any other than these photos for publication, either online or in print, is prohibited without written authorisation.

More information on the project can be found at http://www.waag.org and at www.verhalentafel.com.